Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

18. 10. 2017 10:57

Žádost o informace týkající se činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Žádost o informace týkající se udělení statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 3. října 2017 Vaši žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které žádáte o níže uvedené informace: 

  1. Sdělení, za jakou činnost byl přiznán panu Sidonovi-Rejškovi status účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2011 Sb.“),
  2. zaslání seznamu osob, jimž byl v tomto roce Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) přiznán status účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb.

K bodu 1) Vaší žádosti si dovoluji uvést, že Etická komise panu Sidonovi-Rejškovi status účastníka odboje a odporu proti komunismu nepřiznala, přičemž k uvedené osobě nevedla žádné řízení. Z tohoto důvodu odkazujeme na Ministerstvo obrany ČR, které rozhoduje o přiznání statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb. v prvním stupni.

K bodu 2) Vaší žádosti si Vám v příloze dovoluji zaslat medailonky osob, kterým v tomto roce byl Etickou komisí pravomocně přiznán status účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

Příloha:
Příloha č. 1 – Medailonky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty