Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

25. 1. 2017 10:42

Žádost o informace týkající se Etické komise

Žádost o informace vztahující se k ustanovení prof. PhDr. Jana Sokola, PhD., CSc. za člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel Vaše podání ze dne 3. ledna 2017, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve kterém žádáte o níže uvedené informace.

  1. „Požaduji sdělit kdo, a proč navrhl Sokola za člena ET.

  2. Jak toto navržení bylo prověřováno a kým.

  3. Zdali vláda ČR navržení Sokola prověřovala, pokud ano jak – nebo zdali schválení Sokola se stalo ze strany vlády formálně, aniž by se tímto kdokoliv blíže zabýval.“

K Vašemu podání je předně nutné sdělit, že vzhledem k jeho skutečnému obsahu, je nutné považovat toto podání za novou žádost o informace a ne za doplnění výzvy k doplnění podání, resp. rozkladu, jež Vám byla zaslána pod čj. 21359/2016-OPR-8.

K bodu 1) Vaší žádosti si Vás dovoluji odkázat na naši dřívější odpověď evidovanou pod čj. 21359/2016-OPR-4.

K bodu 2) a 3) Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že Úřad vlády ČR pouze disponuje materiály, jež byly podkladem pro ustanovení prof. PhDr. Jana Sokola, PhD., CSc. za člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) a byly předloženy jako podklad členům vlády ČR na jednání vlády ČR (jedná se o dokumenty vedené pod čj. 411/12 a čj. 1168/16). Vláda ČR pak kolektivně na základě zmíněných podkladů přijala příslušná usnesení vlády č. 326 ze dne 2. května 2012 a usnesení vlády č. 817 ze dne 12. září 2016, přičemž tato usnesení lze považovat za doklad prověření. Všechny uvedené materiály si Vám dovoluji zaslat v příloze.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Průvodní dopis – čj. 411/12
Příloha č. 2 – Obálka pro jednání vlády – čj. 411/12
Příloha č. 3 – Návrh usnesení – čj. 411/12
Příloha č. 4 – Příloha návrhu usnesení – čj. 411/12
Příloha č. 5 – Předkládací zpráva - čj. 411/12 
Příloha č. 6 – Materiál – čj. 411/12
Příloha č. 7 – Vypořádání připomínek – čj. 411/12
Příloha č. 8 – Další příloha materiálu – čj. 411/12
Příloha č. 9 – Přijaté usnesení vlády -  čj. 411/12
Příloha č. 10 – Přijatá příloha usnesení vlády – čj. 411/12
Příloha č. 11 – Průvodní dopis -  čj. 1168/16
Příloha č. 12 – Obálka pro jednání vlády – čj. 1168/16
Příloha č. 13 – Předkládací zpráva – čj. 1168/16
Příloha č. 14 – Návrh usnesení -  čj. 1168/16
Příloha č. 15 – Materiál – čj. 1168/16
Příloha č. 16 – Vypořádání připomínek -  čj. 1168/16
Příloha č. 17 – Návrh tiskové zprávy  - čj. 1168/16
Příloha č. 18 – Přijaté usnesení vlády – čj. 1168/16

 

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty