Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

8. 9. 2017 13:58

Žádost o informace týkající se využívání služeb externích subjektů

Žádost o informace týkající se spolupráce externích subjektů na přípravě legislativních předpisů.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 15. srpna 2017 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádáte o poskytnutí „seznamu všech zákonů, novel zákonů či záměrů zákonů, které si Úřad vlády ČR nechal připravit od externích subjektů – advokátních kanceláří či kohokoli jiného – či se na jejich vzniku nějaký takový externí subjekt podílel od počátku roku 2014“. K tomu prosíte uvést následující: „1) Jak se daný externí subjekt na přípravě podílel? 2) Jak byl vybrán, proč a kdy? 3) Jakou odměnu za to daný subjekt dostal?“

K Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že externího subjektu, a to konkrétně advokáta Mgr. Jana Patočky, bylo využito Sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR při přípravě nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Předmětem dodaných právních služeb byl návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Dodavatel byl vybrán na základě uzavřené výzvy dne 17. března 2017, a to z důvodu, že Úřad vlády ČR nedisponoval odborníky v této oblasti. Odměna za dodané právní služby byla vyplacena ve výši 140.844 Kč včetně DPH. 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter