Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

19. 9. 2017 14:51

Žádost o poskytnutí dokumentu

Žádost o poskytnutí dokumentu „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“, který schválila vláda ČR usnesením č. 613 dne 4. září 2017.

Vážený pane,

v reakci na Vaši elektronickou žádost ze dne 15. září 2017 o poskytnutí dokumentu „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“, který schválila vláda ČR usnesením č. 613 dne 4. září 2017, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný dokument.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – Dokument – Závazky na zavedení mechanismu kontroly

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty