Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2017

14. 2. 2012 16:59

Žádost o poskytnutí informace ve věci uvedení veškerých složek mzdy vrcholových představitelů Úřadu vlády

Žádost o poskytnutí informace ve věci uvedení veškerých složek mzdy vrcholových představitelů Úřadu vlády (tj. hrubá mzda, odměny, mimořádné odměny, osobní ohodnocení, akciový program, pojištění atd.) za celý rok 2011.

Vážený pane,

k Vašemu dopisu Vám sděluji, že Úřad vlády České republiky nevyplácí žádné finanční prostředky členům Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, vyjma jejího tajemníka, který je řadovým zaměstnancem Úřadu vlády České republiky.

Dále uvádím, že Úřad vlády České republiky v roce 2011 pro potřeby předsedy vlády využíval služeb celkem deseti poradců. Průměrná hodinová mzda na jednoho poradce (za předpokladu úvazku 80 hodin měsíčně) činila 654,- Kč.

O zbývající části Vaší žádosti bude vydáno samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

Bc. Jan Osúch
ředitel Odboru tiskového a styku s veřejností

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty