Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

31. 10. 2017 10:24

Žádost o poskytnutí informací o osobách, které vykonávají pracovní činnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody provedení práce

Žádost o poskytnutí přehledu osob, které mají k 2. říjnu 2017 uzavřenou s Úřadem vlády ČR dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce a vykonávají pracovní činnost nebo provádějí práci pro Odbor pro udržitelný rozvoj nebo Odbor protidrogové politiky.

Dne 18.10.2017 byly požadované informace poskytnuty. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter