Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

28. 8. 2017 15:25

Žádost o poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení

Žádost o poskytnutí seznamu hodnocených nabídek s uvedením uchazeče a jeho nabídkové ceny ve výběrovém řízení „Průběžný audit projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávaní v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“.

Dne 21.08.2017 byly požadované informace  poskytnuty. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter