Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

20. 9. 2019 14:25

Žádost o poskytnutí jmenného seznamu osob z jednání vlády

Žádost o poskytnutí jmenného seznamu osob, které se účastnily jednání vlády ČR dne 30. července 2019 ve smyslu Jednacího řádu vlády, čl. VI, bodu (6), a to včetně jejich funkce.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 19. srpna 2019 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí „jmenného seznamu osob, které se účastnily jednání vlády ČR dne 30. července 2019 ve smyslu Jednacího řádu vlády, čl. VI, bodu (6), včetně jejich funkce“. 

K Vaší žádosti si Vám dovoluji uvést, že předmětného jednání vlády ČR se účastnili: Všichni členové vlády ČR kromě ministra dopravy JUDr. Vladimíra Kremlíka, guvernér České národní banky Ing. Jiří Rusnok, předsedkyně Národní rozpočtové rady doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc., Mgr. Tünde Bartha pověřená řízením Úřadu vlády ČR, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky – ředitel sekce RNDr. Petr Mužák, a dále zaměstnanci Úřadu vlády ČR podílející se na organizačním a technickém zabezpečení předmětného jednání vlády.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter