Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

21. 12. 2016 17:12

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí nařízení vlády č. 378/2001 Sb., zákona č. 251/2005 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel Váš dopis ze dne 10. prosince 2016, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve kterém žádáte o poskytnutí níže uvedených informací.

  1. „Prosím o celé nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
  2. Prosím o zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce;
  3. Prosím o zákon č. 102/2001 Sb. a zákon č. 22/1997 Sb.

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji zaslat Vámi požadované materiály v platném znění.  

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

 

 

Příloha
Příloha č. 1 – Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
Příloha č. 2 – Zákon č. 251/2005 Sb.
Příloha č. 3 – Zákon č. 102/2001 Sb.
Příloha č. 4 – Zákon č. 22/1997 Sb.

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter