Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

5. 9. 2017 9:29

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů „Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem“ a „Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016" projednávaných na jednání vlády dne 04.09.2017.

Vážený pane,

v reakci na Vaši elektronickou žádost ze dne 4. září 2017 o poskytnutí materiálů „Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem“ a „Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016“ projednávaných vládou ČR dne 4. září 2017, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadované materiály.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – Obálka – Analýza
Příloha č. 2 – Návrh usnesení – Analýza
Příloha č. 3 – Předkládací zpráva – Analýza
Příloha č. 4 – Materiál – Analýza
Příloha č. 5 – Další příloha materiálu – Analýza
Příloha č. 6 – Průvodní dopis – Lidská práva
Příloha č. 7 – Obálka – Lidská práva
Příloha č. 8 – Návrh usnesení – Lidská práva
Příloha č. 9 – Předkládací zpráva – Lidská práva
Příloha č. 10 – Materiál – Lidská práva
Příloha č. 11 – Vypořádání připomínek

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter