Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

5. 9. 2017 9:36

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu „926/17 Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem“ projednávaného vládou ČR dne 4. září 2017.

Vážený pane,

v reakci na Vaši elektronickou žádost ze dne 4. září 2017 o poskytnutí materiálu „926/17 Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem“ projednávaného vládou ČR dne 4. září 2017, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – materiál čj. 926/17

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty