Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

22. 9. 2017 10:25

Žádost o poskytnutí materiálů

Žádost o zaslání kompletních materiálů k čj. 38/16, předložených na jednání vlády dne 15. června 2016, a stanoviska předsedy Legislativní rady vlády ze dne 10. března 2016.

Vážení,

v reakci na Vaši žádost ze dne 7. září 2017 o zaslání elektronické kopie kompletních materiálů k čj. 38/16, předložených na jednání vlády dne 15. června 2016, a stanoviska předsedy Legislativní rady vlády ze dne 10. března 2016, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vám v příloze dovoluji zaslat Vámi požadované materiály.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Materiál čj. 38/16

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty