Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

20. 9. 2019 14:19

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí kopie materiálu Jmenování soudců pro jednání vlády ČR.

Vážený pane,

v reakci na Vaši žádost ze dne 22. srpna 2019 o poskytnutí kopie materiálu Jmenování soudců pro jednání vlády ČR, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vám v příloze dovoluji zaslat Vámi požadovaný materiál.

Pro případné další informace k předmětnému materiálu si Vás dovoluji odkázat na předkladatele Ministerstvo spravedlnosti.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

v z. Mgr. Eva Hanušová v.r.
vedoucí Oddělení právního

 

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Materiál čj. 669/19

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty