Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

11. 12. 2017 16:33

Žádost o poskytnutí podkladů

Žádost o zaslání podkladů k materiálu čj. 577/17

Vážený pane,

v reakci na Vaši elektronickou žádost ze dne 24. listopadu 2017 o podklady k materiálu čj. 577/17, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám veškeré dokumenty k  materiálu čj. 577/17, které byly předloženy na jednání vlády ČR.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty