Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

2. 11. 2016 16:57

Žádost o poskytnutí stanovisek pracovních komisí a LRV

Žádost o poskytnutí všech stanovisek ze zasedání pracovních komisí (zejména Komise RIA LRV) i pléna Legislativní rady vlády z roku 2015 a 2016, na kterých byly projednávány návrhy zákonů Ministerstva životního prostředí – zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 17. října 2016 Vaši písemnou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete poskytnutí všech výstupů (stanovisek) zejména ze zasedání komisí (zejména Komise RIA LRV) i pléna Legislativní rady vlády z roku 2015 a 2016, na kterých byly projednávány návrhy zákonů Ministerstva životního prostředí – zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

K této Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že v roce 2015 byly návrhy Vámi uváděných zákonů projednány pouze ve formě věcných záměrů, tj. věcný záměr zákona o odpadech a věcný záměr zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Těmito věcnými záměry se zabývaly Komise pro soukromé právo (dne 26. února 2015), Komise pro veřejné právo I. – Komise pro správní právo I (dne 2. března 2015), Komise pro veřejné právo II. – Komise pro finanční právo (dne 3. března 2015), Komise pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA) (dne 13. března 2015) a Legislativní rada vlády (dne 23. dubna 2015). Věcným záměrem zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností se rovněž zabývala Komise pro veřejné právo IV. – Komise pro Evropské právo (dne 24. března 2015). Stanoviska uvedených komisí si Vám dovoluji zaslat v příloze tohoto dopisu.

Závěrem si Vás dovoluji informovat, že o Vaší žádosti týkající se stanovisek ze zasedání komisí a pléna Legislativní rady vlády z roku 2016 bude námi vydáno samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – Stanovisko RIA – věcný záměr – výrobky
Příloha č. 2 – Stanovisko RIA – věcný záměr – odpady
Příloha č. 3 – Stanovisko RIA – věcný záměr – odpady – revize
Příloha č. 4 – Stanovisko LRV – výrobky
Příloha č. 5 – Stanovisko LRV – odpady
Příloha č. 6 – Stanovisko Komise pro Evropské právo – výrobky
Příloha č. 7 – Stanovisko Komise pro soukromé právo – odpady
Příloha č. 8 – Stanovisko Komise pro soukromé právo – výrobky
Příloha č. 9 – Stanovisko Komise pro veřejné právo I. – Komise pro správní právo I. – odpady
Příloha č. 10 – Stanovisko Komise pro veřejné právo I. – Komise pro správní právo I. – výrobky
Příloha č. 11 – Stanovisko Komise pro veřejné právo II – Komise pro finanční právo – odpady
Příloha č. 12 – Stanovisko Komise pro veřejné právo II – Komise pro finanční právo – výrobky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter