Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

18. 7. 2017 11:36

Žádost o poskytnutí usnesení

Žádost o zaslání kopie Usnesení vlády ČR ze dne 9. prosince 2004, týkající se odsouhlasení poskytnutí půjčky podniku ČEPRO, a.s. ve výši 2.600.000.000 Kč.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 3. července 2017 Vaše písemné podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádáte o zaslání „kopie Usnesení vlády ČR ze dne 9. prosince 2004, týkající se odsouhlasení poskytnutí půjčky podniku ČEPRO, a.s., …, ve výši 2.600.000.000 Kč, tak jak je uvedeno ve Sbírce listin vedené Městským soudem v Praze, Slezská 9, do které tuto informaci spolu s účetní závěrkou založil uvedený podnik“.

K této Vaší žádosti si Vám v příloze dovoluji zaslat Vámi požadované usnesení. Dovoluji si pouze k danému usnesení podotknout, že bylo vládou ČR přijato dne 8. prosince 2004, nikoli tedy dne 9. prosince 2004, jak uvádíte ve své žádosti. Rovněž si Vám v této souvislosti dovoluji sdělit, že usnesení vlády ČR od roku 1991 až do současnosti jsou zveřejněna na internetových stránkách Úřadu vlády ČR: https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Přílohy
Příloha č. 1 – Usnesení č. 1264

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty