Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

13. 7. 2017 13:29

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí Hodnotící zprávy k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2014 až 2016.

Vážený pane,

v reakci na Vaši žádost, kterou Úřad vlády ČR obdržel dne 12. července 2017, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte „o poskytnutí Hodnotící zprávy k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2014 až 2016, si Vám dovoluji zaslat Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Hodnotící zpráva

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty