Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

14. 7. 2017 10:48

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí srovnávací tabulky k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013.

Vážený pane,

v reakci na Vaši žádost, kterou Úřad vlády ČR obdržel dne 7. července 2017, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte „o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody“, si Vám dovoluji zaslat Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Srovnávací tabulka

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty