Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

17. 7. 2017 8:22

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy a popřípadě dalších doprovodných dokumentů, které se týkají nařízení vlády č. 283/1990 Sb. ze dne 19. června 1990, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví

Vážený pane,

v reakci na Vaši elektronickou žádost ze dne 3. července 2017 (doplněnou dne 10. července 2017), ve které žádáte o „poskytnutí důvodové zprávy a popřípadě dalších doprovodných dokumentů, které se týkají nařízení vlády č. 283/1990 Sb. ze dne 19. června 1990, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví“, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám veškeré dokumenty, kterými Úřad vlády ČR k danému nařízení disponuje.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – dokumenty k nařízení č. 283/1990 Sb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty