Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

8. 8. 2017 14:03

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí aktuální Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Vážený pane,

v reakci na Vaši žádost ze dne 25. července 2017 o poskytnutí aktuální Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Příloha
Příloha č. 1 – Výroční zpráva

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty