Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

8. 8. 2017 14:17

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí důvodové zprávy a dalších podkladů k usnesení č. 413 ze dne 11. května 2016 k rozdělení státního podniku Česká pošta, s.p., odštěpením Odštěpného závodu na ICT služby, čj. 543/16.

Vážení,

v reakci na Vaši žádost ze dne 24. července 2017 (doplněnou dne 27. července 2017) o poskytnutí důvodové zprávy a dalších podkladů k usnesení č. 413 ze dne 11. května 2016 k rozdělení státního podniku Česká pošta, s.p., odštěpením Odštěpného závodu na ICT služby, čj. 543/16, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám všechny Vámi požadované podklady, jež byly předloženy na jednání vlády ČR a jež má Úřad vlády ČR k dispozici.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Příloha
Příloha č. 1 – Průvodní dopis
Příloha č. 2 – Obálka pro jednání vlády
Příloha č. 3 – Návrh usnesení
Příloha č. 4 – Předkládací zpráva
Příloha č. 5 – Materiál
Příloha č. 6 – Vypořádání připomínek
Příloha č. 7 – Návrh tiskové zprávy
Příloha č. 8 – Průvodní dopis změny

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty