Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

8. 9. 2017 14:07

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání materiálů k čj. 889/09.

Vážení,

Úřad vlády ČR obdržel dne 17. srpna 2017 Vaši žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o níže uvedené informace:

  1. „Důvodové zprávy, předkládací zprávy, názvu předkladatele a vypořádání připomínek k usnesení vlády České republiky ze dne 22. června 2009 č. 808.
  2. Jmen členů Vládní dislokační komise, případně regionálních dislokačních komisí, kteří se podíleli na přípravě výše uvedených materiálů.“

K bodu 1) Vaší žádosti si Vám dovoluji zaslat materiály předložené na jednání vlády ČR, jenž má Úřad vlády ČR k dispozici.

K bodu 2) Vaší žádosti si Vám dovoluji zaslat Výroční zprávu Vládní dislokační komise z roku 2009, ve kterém je uveden Vámi požadovaný seznam členů Vládní dislokační komise.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Průvodní dopis
Příloha č. 2 – Obálka pro jednání vlády
Příloha č. 3 – Návrh usnesení
Příloha č. 4 – Předkládací zpráva
Příloha č. 5 – Vypořádání připomínek
Příloha č. 6 – Další příloha materiálu
Příloha č. 7 – Výroční zpráva Vládní dislokační komise z roku 2009

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty