Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

14. 9. 2017 16:10

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o zaslání přílohy k usnesení vlády ČR č. 1100 ze dne 31.08.2005 a důvodové zprávy k materiálu čj. 1336/05 k usnesení vlády ČR č. 1100 ze dne 31.08.2005.

Vážená paní,

v reakci na Vaši elektronickou žádost ze dne 14. září 2017 o poskytnutí „Přílohy k Usnesení vlády České republiky ze dne 31. srpna 2005 č. 1100 a důvodové zprávy materiálu čj. 1336/05 k Usnesení vlády České republiky ze dne 31. srpna 2005 č. 1100“, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadované materiály.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – Příloha usnesení č. 1100 ze dne 31.08.2005
Příloha č. 2 – Důvodová zpráva k usnesení č. 1100 ze dne 31.08.2005

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty