Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

31. 10. 2017 10:36

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí kopie kompletních materiálů k čj. 1065/17.

Vážení,

v reakci na Vaše elektronickou žádost ze dne 18. října 2017 o poskytnutí kopie kompletních materiálů k čj. 1065/17, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadované materiály.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Příloha
Příloha č. 1 – Materiál čj. 1065/17

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty