Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

16. 6. 2016 9:47

Žádost o zaslání stanoviska LRV

Žádost o zaslání stanoviska LRV k právnímu postavení předsedy a místopředsedy ERÚ.

Vážená paní,

v reakci na Vaši žádost ze dne 23. května 2016 (doplněnou dne 1. června 2016) o poskytnutí stanoviska Legislativní rady vlády ze zasedání dne 25. února 2016 k právnímu postavení předsedy a místopředsedy ERÚ, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa, v.r.
ředitel odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – Stanovisko LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty