Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

8. 8. 2017 14:15

Žádost o zaslání usnesení

Žádost o poskytnutí usnesení vlády České republiky č. 595/1995.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 27. července 2017 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které žádáte o zaslání usnesení vlády České republiky č. 595/1995.

V reakci na tuto Vaši žádost a s ohledem na to, že usnesení vlády jsou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu vlády ČR, si Vám v souladu s § 6 odst. 1 zákona  zaslat odkaz, kde je Vámi požadované usnesení zveřejněno:

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/C9E856A86E831CC2C12571B6006CD030

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter