Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

16. 6. 2016 10:00

Žádost o zaslání vyjádření k ÚS

Žádost o zaslání kopie vypracovaného/podaného vládního vyjádření Ústavnímu soudu ČR k návrhu vedenému pod spisovou zn. Pl. 10/16 a označení osoby, která měla/má tuto věc ve své úřední gesci.

Dne 14.06.2016 byla požadovaná informace poskytnuta.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter