Informace

Možnosti doručení žádosti na registrační místo Úřadu vlády České republiky:

e-mailem - naskenovanou žádost o nahlížení prostřednictvím veřejné datové sítě s vlastnoručním podpisem zasílejte na adresu: posta@vlada.cz

poštovní zásilkou - doručením žádosti o nahlížení prostřednictvím veřejné datové sítě s vlastnoručním podpisem na adresu: Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

osobně - doručením žádosti o nahlédnutí na registrační místo v budově Úřadu vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, v pracovní dny od 08:00 do 16:00 hodin, po předchozím kontaktování pracovníka registračního místa prostřednictvím recepce ÚVČR

UPOZORNĚNÍ:

Veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů., jmenovitě: 

  • předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka,
  • 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Ing. Andrej Babiš,
  • místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA,
  • vedoucí Úřadu vlády Ing. Pavel Dvořák.

 nejsou vedeni v registru pod Úřadem vlády České republiky, ale v registru Mandátového a imunitního výboru PSP ČR.