Žádost o přístup

Žádost o možnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři Úřadu vlády České republiky tomuto evidenčnímu orgánu podle § 12 odst. 4  zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.

Žádost o osobní nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři Úřadu vlády České republiky tomuto evidenčnímu orgánu podle § 12 odst. 4  zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.

Nahlížení do listinné podoby na registračním místě v budově Úřadu vlády České republiky, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, v pracovní dny od 08:00 do 16:00 hodin, po předchozím kontaktování pracovníka registračního místa prostřednictvím recepce ÚVČR.