Smlouvy

24. 6. 2016 14:24

Smlouva o dílo-vypracování studie

161110

Zpracování komplexních podkladů pro studii proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu ve smyslu úkolu č. 10 usnesení vlády ČR č. 86/2015.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty