Stránka byla přesunuta do archivu

9. 4. 2014 13:42

Úvod

V souladu s čl. 79 odst. 2 Ústavy ČR má právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravovat zákon. Tím je zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 28. května 2002. Služební zákon upravuje právní poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, organizační věci státní služby, přípravu fyzických osob na službu, služební vztahy státních zaměstnanců ve správních úřadech, odměňování těchto osob, řízení ve věcech služby, odměňování ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, jakož i organizační věci vztahující se k zaměstnávání těchto zaměstnanců.

Účinnost služebního zákona byla celkem pětkrát odložena. V souladu s koaliční smlouvou (2014) a programovým prohlášením vlády (2014) je zpracovávána novela této strategické normy, aby nabývala (postupné) účinnosti od 1. ledna 2015. Implementace služebního zákona představuje rovněž podstatnou ex-ante kondicionalitu Evropské komise pro čerpání prostředků z Evropského sociálního a investičního fondu v příštím programovém období.

Na základě usnesení vlády č. 147/2014 Sb. byla agenda personalistiky a vzdělávání ve správních úřadech přesunuta k 1. dubnu 2014 z Ministerstva vnitra, kam byla delegována v roce 2006, zpět na Úřad vlády. Vzniklo oddělení státní služby, které bude tvořit základ budoucího Generálního ředitelství státní služby – nadrezortního koncepčního, metodického, řídícího, koordinačního a kontrolního orgánu ve věcech služebního poměru zaměstnanců.

Více informací o státní službě naleznete na stránkách www.statnisluzba.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter