Ukončené projekty

31. 5. 2018 9:21

Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky

Název projektu: „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“

Registrační číslo projektu: reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035

„Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“

Operační program Zaměstnanost řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Stručná anotace:

Projekt je prvním samostatným a velkým projektem v ČR financovaným z ESF v oblasti protidrogové politiky a řešení problémů spojených se závislostmi a závislostním chováním. Projekt si klade za cíl systematizaci a koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů naplňujících protidrogovou politiku ČR a její vizi ohledně snížení dopadů užívání návykových látek a hazardního hraní na společnost a zapadá do politického a odborného vývoje, kterým ČR (a Evropa) v oblasti závislostí prošla a prochází. Cílem projektu je zefektivnění a zkvalitnění sítě služeb, které využívají nebo mohou využívat osoby závislé a závislostí ohrožené. Hlavním cílem projektu je vytvoření nového strukturního rámce pro adiktologické služby a nového integrovaného systému kvalitních a dostupných adiktologických služeb postaveného na jasném kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných služeb a na stabilním systému financování.

Doba realizace: 01.09.2016 – 31.08.2021

Celkový rozpočet: (EU/SR podíl) 51 806 801,44 Kč (40 182 650,36/11 624 151,08 Kč, tj. 77,56/22,44%)

Zdroj financování (operační program apod.): Evropská unie: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Odkaz na samostatný web projektu: Webové stránky jsou v přípravě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter