Ukončené projekty

31. 5. 2018 9:49

DTP-PAC1-PA2/PA 02 Energy

Název projektu: DTP-PAC1-PA2/PA 02 Energy

Registrační číslo projektu (pokud je relevantní):  DTP 79

DTP-PAC1-PA2/PA 02 Energy

Stručná anotace:

Cílem projektu je podpora a koordinace národních, regionálních a lokálních aktérů při  naplňování národních cílů založených na evropských klimaticko-energetických cílech 2030, k odstranění stávajících překážek v oblasti energetiky bránící splnění cílů energetické unie v rámci Podunají a ke zlepšení propojení regionů prostřednictvím společných aktivit relevantních institucí a iniciativ. 

Doba realizace:

01. 01. 2017 - 31. 12. 2019

Celkový rozpočet: (EU/SR podíl)

Celkový rozpočet Podíl státního rozpočtu Podíl EU/spolufinancování
5 154 534 Kč 15 %  - 773 180,10 Kč 85 % - 4 381 353,90 Kč

Zdroj financování (operační program apod.)

Danube Transnational Programme

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter