Ukončené projekty

31. 5. 2018 9:42

Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT)

Název projektu: Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT)

Registrační číslo projektu (pokud je relevantní): 677085

Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT)

Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT)

Stručná anotace:

Společná akce zemí Evropské Unie se zaměřuje na prevenci infekčních onemocnění spojených s užíváním drog, primárně na HIV, virovou hepatitidu typu C a tuberkulózu, a na podporu přístupu harm reduction v oblastech, které byly vyhodnoceny jako prioritní. Tento tříletý projekt byl zahájen koncem roku 2015 s hlavním financováním z Evropské unie a je realizován 23 institucemi z 18 členských států EU. Do projektu je zapojeno dalších 12 spolupracujících institucí, mezi něž patří např. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA). Projekt se skládá z osmi pracovních oblastí, přičemž první tři se věnují managementu projektu: Koordinace, Diseminace a Evaluace. Dalších pět projektových oblastí se zabývá tematickými akcemi, tj. Testování a propojení s péčí, Podpora harm reduction, Harm reduction ve věznicích, Integrovaná péče a Udržitelnost a dlouhodobé financování.

Doba realizace: 01. 10. 2015 – 31. 01. 2019

Celkový rozpočet (EU/SR podíl): 140 662,20 EUR (112 529,76 EUR/28 132,44 EUR)

Zdroj financování (operační program apod.): Evropská komise, 3. Akční program EU v oblasti zdraví na období 2014-2020

Případně odkaz na samostatný web projektu: http://www.hareact.eu/en

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter