Ukončené projekty

31. 5. 2018 9:37

Operační grant na provoz Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany

Název projektu: Operační grant na provoz Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany

Operační grant na provoz Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany

Zdroj financování: Grant Výkonné agentury EU pro kulturu, vzdělávání a audiovizi (EACEA)

Anotace: Program Evropa pro občany 2014 – 2020 (Europe for Citizens 2014 – 2020) na podporu aktivního evropského občanství byl schválen evropskými orgány a byl zaveden 14. dubna 2014 nařízením Rady (EU) č. 390/2014. Úřad vlády České republiky – Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ) je gestorem programu Evropa pro občany.

Od roku 2008 OEZ zřizuje Národní kontaktní místo, které poskytuje informace o možnostech finanční podpory pro žadatele programu Evropa pro občany, jehož hlavním cílem je podporovat aktivní evropské občanství a demokratickou angažovanosti, stejně tak jako projekty reflektující problematiku totalitních režimů.

Doba realizace: 2014 – 2021. Jedná se o každoroční předkládání žádosti o grant na provoz Národního kontaktního místa.

Celkový roční rozpočet: (EU/SR podíl) € 25000 / € 1250

Finanční rámec: Na provoz a aktivity Národního kontaktního místa programu jsou každoročně získávány finanční prostředky od Evropské komise, které jsou poskytovány prostřednictvím Výkonné agentury pro kulturu, vzdělávání a audiovizi (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) a přidělovány na základě žádosti o provozní grant.

Odkaz na samostatný web projektu: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter