Ukončené projekty

31. 5. 2018 9:46

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Název projektu: Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Registrační číslo projektu (pokud je relevantní): EHP-CZ05-PDP-1-001-2014

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Zdroj: https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/propagace

Stručná anotace:

Projekt byl reakcí Vlády ČR na zvyšující se napětí vůči etnickým menšinám v období extremistických pochodů v roce 2011 a také na sociálních sítích. V průběhu jeho realizace proběhlo několik zásadních událostí, které ovlivňovaly náladu ve společnosti (středomořská migrační krize, teroristické atentáty). Masivně se začaly šířit tzv. hoaxy na sociálních médiích a některá masmédia začala vykazovat tendenční negativní postoj vůči menšinám ohroženým skupinovou nenávistí.

Aktivity projektu se soustředily na vytvoření prostoru pro kultivovanou diskusi nad tematikou násilí z nenávisti a lidských práv (Hate Free Culture), na vzdělávání bezpečnostních složek v oblasti trestněprávní roviny násilí z nenávisti, na zvyšování kompetencí místních aktérů v komunikaci problematiky sociálního začleňování, na zavádění mediace ve škole jako nástroje prevence konfliktů a na získání chybějících dat v oblasti zadlužení a vnitřní migrace prostřednictvím tematických výzkumů.

Doba realizace:  13.3.2014 – 30.4.2017

Celkový rozpočet: (EU/SR podíl) Schválený rozpočet : 39 749 999, konečná výše dotace: 31 679 348,86, 80% EHP/Norské fondy, 20% SR

Zdroj financování (operační program apod.):

EHP/Norské fondy

CZ05 - Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování

Odkaz na samostatný web projektu

http://www.socialni-zaclenovani.cz/kampan-proti-rasismu-a-nasili-z-nenavisti

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter