Výstavy

3. 2. 2010 19:22

Vojáci republiky v poli 1914 - 2010

Výstava pod záštitou předsedy vlády Jana Fischera a místopředsedy vlády a ministra obrany Martina Bartáka

Edvard Beneš a Winston Churchill u našich 1940

Největší životnost si udržují mýty, které sice nestojí na reálném základě, ale přesto se prosadily v obecném povědomí. Zasahují do mnoha sfér občanské každodennosti, ovlivňují názory jednotlivců i významných a početných společenských skupin, podílejí se na formování „správného“ společenského klimatu… a výrazně deformují obecné vědomí. Dobrovolníci na Slovensku 1919 Mezi naše klasické národní mýty patří bezesporu tvrzení, které lze stáhnout do dvou slov "Češi nebojovali". Přitom se ona slova velmi často vztahují na 20. století, tedy na republikánské období našich dějin.

Boj proti mýtům je sice téměř beznadějný, ale nelze jej nikdy vzdávat. Právě proto se Úřad vlády České republiky v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany ČR rozhodl vytvořit panelovou výstavu v prostorách Strakovy akademie, která zahrnuje klíčové okamžiky vojenských dějin naší republiky, akcemi legionářů počínaje a současnými vojenskými misemi konče.

Generál Sergej Vojcechovský - velitel 1. armády za brané pohotovosti státu 1938.jpg

Obrazovou a mapovou formou, představuje na 36 panelech ony okamžiky, ze kterých velmi názorně vyplývá až překvapivě vysoké bojové nasazení našich vojáků na čtyřech světových kontinentech. Můžeme odhadnout, že pod prapory republiky za oněch 95 let nastoupilo přes 6 000 000 mužů. Přitom téměř třetina z nich pod tyto prapory nastupovala s vědomím, že pochodují do pole, vstříc boji a možná i smrti. Nehodnoťme nyní, zda k tomu skutečně došlo. Důležité je, že daná možnost zde byla a oni si ji plně uvědomovali. A pochodovali ji vstříc…

Generál Ludvík Krejčí - hlavní velitel za branné pohotovosti státu

Výstava je zároveň první letošní připomínkou 65. výročí konce druhé světové války. Ukazuje náš podíl na konečném vítězství, ale ukazuje také, že vojenské aktivity naší republiky se za posledních téměř 100 let neomezovaly jen na více či méně známé bojové akce první a druhé světové války.

Pro veřejnost bude výsta přístupná v rámci dne otevřených dveří v neděli 7. března 2010.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy