Igor Němec

funkční období: 1.8.1993 - 31.10.1996

Narozen: 6.4.1959
Igor Němec vstoupil do politiky v roce 1990, kdy byl zvolen poslancem do sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR za Občanské fórum. Byl tajemníkem rozpočtového výboru Sněmovny.

V letech 1991 až 1993 působil jako ministr české vlády premiéra Petra Pitharta. V této funkci mj. prosadil vrácení nemovitého majetku KSČ státu a podílel se na přípravě zákona o státní kontrole, který platí dodnes.

V roce 1992 byl jako lídr ODS zvolen za Prahu do sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR. Stal se ministrem vlády premiéra Václava Klause. Zabýval se přípravou zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě a transformací tehdejšího ministerstva státní kontroly do tohoto úřadu.

V letech 1993 až 1996 působil ve funkci ministr-vedoucí Úřadu vlády ČR. Zároveň byl jmenován předsedou Rady vlády pro vědu a výzkum. Kromě jiného připravil koncepci státní podpory vědy a výzkumu, ve které byl stanoven cíl věnovat 0,7 % hrubého domácího produktu ročně pro vědu. Tento cíl převzaly všechny následující vlády a řídí se jím dosud.

Od roku 1996 do roku 1997 pracoval jako předseda Úřadu pro státní informační systém. V letech 1997 se stal poslancem Parlamentu ČR. Byl členem zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.

Od roku 1998 je Igor Němec zastupitelem hl.m. Prahy a členem Rady hl.m. Prahy pro kulturu, tělovýchovu, církve a náboženské společnosti, pro veletrhy a výstavnictví a pro cestovní ruch. V červenci 2002 byl zastupitelstvem zvolen primátorem hlavního města Prahy.

V komunálních volbách v listopadu 2002 byl Igor Němec opět zvolen do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Na post primátora nekandidoval. Znovu se však stal radním pro kulturu, církve a cestovní ruch.

V srpnu roku 2005 Igora Němce zvolil Senát novým předsedou Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Volbu potvrdil prezident republiky oficiálním jmenováním. Své funkce v ÚOOÚ se I. Němec ujal 1. září. Funkční období předsedy Úřadu je 5 let. Od 1.září 2005 není členem žádné politické strany.

Zdroj: www.igornemec.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter