Jan Novák

funkční období: 5.9.2006 - 31.7.2010

Datum a místo narození:

29.4.1975, Ostrava - Vítkovice

Zaměstnání:

Od 1.1.1995 Kancelář prezidenta republiky, Odbor vnitřní politiky.

Od 1. 4.1998 Kancelář prezidenta republiky, analytik.

Od 1.11.1998 Bezpečnostní ředitel Kanceláře prezidenta republiky.

Od 1.1.1999 Specialista Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky (oblast vnitřní bezpečnosti, státní vyznamenání).

Od 1.7.2003 Bezpečnostní ředitel a ředitel Bezpečnostního odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Vzdělání:

Gymnázium Ostrava - Hrabůvka

Fakulta sociálních věd UK v Praze, politologie, zakončeno 18.9.1997.

Jazyky:

angličtina, ruština, polština

Další:

Osvědčení NBÚ pro styk s utajovanými informacemi stupně utajení přísně tajné s platností do 23.6.2014

Certifikáty potvrzující vydání osvědčení pro styk s utajovanými informacemi NATO s platností do 23.6.2014,osvědčení pro styk s utajovanými informacemi EU s platností do 23.6.2014

Zájmy:

heraldika, československá zahraniční politika 1918 - 1938, protokol

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter