Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 5. 2009 13:33

Veřejná zakázka -Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit v České republice - české lokality

Plněním veřejné zakázky malého rozsahu je provedení dlouhodobého monitoringu v pěti českých sociálně vyloučených lokalitách, v nichž působí Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách,tj. lokalita Ústí nad Labem, Most, Cheb, Broumovsko a Šluknovsko. Provádění dlouhodobého monitoringu je ukotveno v usnesení vlády č. 8 ze 4. 1. 2006, v němž vláda rozhodla o realizaci pravidelného, systematického a dlouhodobého měření efektivity opatření směřujících k romské integraci a účelnosti vynakládání veřejných finančních prostředků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter