Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

12. 9. 2011 14:37

č.j. 12607/11-OIT

Pořízení počítačových sestav

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor informatiky
Druh veřejné zakázky na dodávky
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria ekonomická výhodnost nabídky
Lhůta pro podání nabídek 29. 9. do 9:00 hodin
Vybraný uchazeč Dateco s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 10.11.2011
Cena dle smlouvy 534 240 Kč bez DPH
Skutečná cena 534 240 Kč bez DPH

Poznámky:

Adresa pro podání nabídky je elektronické tržiště www.allytrade.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty