Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 12. 2011 16:17

č.j. 08784/11-OHS - zrušeno

Stravovací služby

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Firma zastupující zadavatele pro výkon zadavatelských činností Veřejné zakázky s.r.o.
Druh veřejné zakázky na dodávky - nadlimitní
Druh zadávacího řízení otevřené řízení
Evidenční číslo v ISVZ 7000000003778
Vyhlášení v ISVZ 21.12.2011
Hledání detailních informací www.isvzus.cz
Odůvodnění stanovení předmětu zakázky -
Hodnotící kritéria s odůvodněním -
Ekonomické odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady -
Lhůta pro podání nabídek  20.3.2012 do 12:00 hodin
Otevirání obálek  21.3.2012 v 10:00 hodin
Vybraný uchazeč
Datum uzavření smlouvy
Cena dle smlouvy
Skutečná cena

Zrušeno rozhodnutím Úřadu pro hospodářskou soutěž čj. ÚOHS-S204/2012-15072/2012/511/JPo ze dne 10.08.2012, které nabylo právní moci dne 29.08.2012

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter