Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 8. 2011 15:41

č.j. 12324/11-RVV - zrušeno

Zajištění softwarové a hardwarové podpory Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor výzkumu vývoje a inovací
Firma zastupující zadavatele pro výkon zadavatelských činností Gordion s.r.o.
Druh veřejné zakázky na služby - nadlimitní
Druh zadávacího řízení otevřené řízení
Evidenční číslo v ISVZ 60064661
Vyhlášení v ISVZ 25.8.2011
Hledání detailních informací www.isvzus.cz
Odůvodnění stanovení předmětu zakázky
Hodnotící kritéria s odůvodněním
Ekonomické odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady
Lhůta pro podání nabídek    7.10.2011 do 12 hodin
Otevirání obálek  11.10.2011 do 10 hodin
Vybraný uchazeč nevybrán - zadávací řízení zrušeno
Datum uzavření smlouvy
Cena dle smlouvy
Skutečná cena

Poznámky:
Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ROZHODL O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ k výše uvedené veřejné zakázce a to z důvodu dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, kdy v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter