Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

23. 12. 2011 17:58

č.j. 19774/11-SES

logo IOP EU text
Modernizace ODok (včetně předimplementační analýzy)

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor informatiky
Firma zastupující zadavatele pro výkon zadavatelských činností Veřejné zakázky s.r.o.
Druh veřejné zakázky na služby - nadlimitní
Druh zadávacího řízení otevřené řízení
Evidenční číslo v ISVZ 7000000004039, 7203011013321
Vyhlášení v ISVZ 23.12.2011
Hledání detailních informací www.isvzus.cz
Odůvodnění stanovení předmětu zakázky -
Hodnotící kritéria s odůvodněním -
Ekonomické odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady -
Lhůta pro podání nabídek  6.2.2012 do 12:00 hodin
Otevirání obálek  7.2.2012 v 11:00 hodin
Vybraný uchazeč SYSNET s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 4.4.2012
Cena dle smlouvy 14 788 800 Kč bez DPH
Skutečná cena

Kontaktní místo pro vyzvednutí zadávací dokumentace:
Veřejné zakázky s.r.o.
Na Hutích 661/9
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Tel.: +420 224 318 907
Fax: +420 224 318 907
Kontaktní osoba: Markéta Šťástková
E-mail: stastkova@zakazkyverejne.cz

logo IOP EU text
vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie