Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 9. 2011 15:21

č.j. 09379/11-OPK

Vytvoření metodiky práce s uživateli konopných drog a vytvoření vzdělávacího curricula pro pracovníky v adiktologických službách pro specifickou oblast poradenství a léčby uživatelů konopných drog

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor protidrogové politiky
Druh veřejné zakázky na služby
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria ekonomická výhodnost nabídky
Lhůta pro podání nabídek 26.9.2011 do 16:00 hodin
Vybraný uchazeč Sdružení Podané ruce, o. s.
Datum uzavření smlouvy 1.11.2011
Cena dle smlouvy 485 375 Kč bez DPH
Skutečná cena

Poznámky:

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty