Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 7. 2011 12:38

č.j. 09799/11-OIT

Diskové pole s deduplikací pro zálohovací systém

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor informatiky
Druh veřejné zakázky na dodávky
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH za celé plnění veřejné zakázky.
Lhůta pro podání nabídek 15.8.2011 do 16:00 hodin
Vybraný uchazeč Data Storage s.r.o.
Datum uzavření smlouvy 19.9.2011
Cena dle smlouvy 724 520 Kč bez DPH
Skutečná cena 724 520 Kč bez DPH

Poznámky:
Adresa pro podání nabídky je elektronické tržiště www.allytrade.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty