Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 7. 2011 15:29

č.j. 10231/11-RVV

Pořízení údajů z mezinárodní vědecké citační databáze WoS (Web of Science) společnosti Thomson Reuters.

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor výzkumu, vývoje a inovací
Druh veřejné zakázky na služby
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena
Lhůta pro podání nabídek 29.7.2011 do 16:00 hodin
Vybraný uchazeč Thomson Reuters Czech Republic s.r.o.
Datum vystavení objednávky 17.8.2011
Cena dle objednávky 800 000 Kč bez DPH
Skutečná cena 847 350 Kč bez DPH

Poznámky:

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty