Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

14. 7. 2011 7:45

č.j. 10562/11-RVV

Zpracování podkladů pro přípravu Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011.

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor výzkumu, vývoje a inovací
Druh veřejné zakázky na služby
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria nejnižší nabídková cena
Lhůta pro podání nabídek 29.7.2011 do 16:00 hodin
Vybraný uchazeč Technologické centrum Akademie věd ČR
Datum vystavení objednávky 12.8.2011
Cena dle objednávky 166 400 Kč bez DPH
Skutečná cena 166 400 kč bez DPH

Poznámky:

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty