Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 7. 2011 12:22

č.j. 11326/11-OHS

Dodávka žacího stroje na trávu

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na dodávky
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria nabídková cena bez DPH
Lhůta pro podání nabídek 8.9.2011 do 12:00 hodin
Vybraný uchazeč Antonín Šupler
Datum uzavření smlouvy 4.10.2011
Cena dle smlouvy 774 108 Kč bez DPH
Skutečná cena 774 108 Kč bez DPH

Poznámky:

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty