Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 9. 2011 15:26

č.j. 12674/11-OPK

Zjištění potřeb intenzivních uživatelů konopných drog a potřeb ambulantních a/nebo terénních programů poskytujících jim poradenské a/nebo léčebné programy z hlediska spolupráce a návaznosti v rámci místní sítě služeb, a realizace poradenských a/nebo léčebných intervencí pro intenzivní uživatele konopných drog

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor protidrogové politiky
Druh veřejné zakázky na služby
Druh zadávacího řízení průzkum trhu
Hodnotící kritéria ekonomická výhodnost nabídky
Lhůta pro podání nabídek 13.10.2011 do 15:00 hodin
Vybraný uchazeč o.s. KAPPA-HELP
Občanské sdružení Světlo Kadaň
Datum uzavření smlouvy 1.11.2011
Cena dle smlouvy 412 990 Kč bez DPH
Skutečná cena

Poznámky:
Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty